Manhaj Hamka dalam Menyikapi Syiah – 4

Opini Izza Rohman Tentu Hamka tidak menerangkan “manhaj”-nya dalam menyikapi Syiah secara sistematis. Akan tetapi, berbagai bahasan sebelumnya menunjukkan bahwa sikap intelektual Hamka terhadap Syiah berayun-ayun di antara dua sikap: tegas-kritis dan terbuka-toleran. Manhaj Hamka dalam menyikapi Syiah tampak lebih dekat atau sesuai dengan nilai-nilai filosofis-ideologis yang hidup di Muhammadiyah. Sikap Hamka yang mencoba adil […]

Continue Reading

Memahami Fenomena Hijrah

Opini Muhammad Yusuf el-Badri (Pengkaji Islam dan Kebudayaan di Simak Institute) Kehadiran agama dalam kehidupan publik masyarakat Indonesia, kian hari kian tampak menguat. Sejak pilkada DKI, 2016 lalu, agama telah menjadi perbincangan harian dengan beragam topik. Banyaknya figur publik, selebriti dan politisi yang tiba-tiba tampil saleh, dekat dengan pemuka agama, rajin mengikuti pengajian, menunjukkan bahwa […]

Continue Reading

Tokoh dan Literatur Syiah dalam Karya Hamka – 3

Opini Izza Rohman Kutipan kisah atau pernyataan tokoh Syiah, tidak terlalu sulit untuk ditemukan di Tafsir al-Azhar. Misalnya ketika menafsirkan surah Al ‘Imran ayat 134, Hamka mengutip suatu cerita tentang Musa al-Kazhim yang berwudu untuk shalat subuh. (Hamka, Tafsir Al-Azhar, 2) Saat menafsirkan surah al-Baqarah ayat 31-3, Hamka mengutip pendapat Ja‘far al-Shadiq dan Muhammad al-Baqir, […]

Continue Reading

Pandangan Hamka terhadap Doktrin Syiah dan Praktiknya – 2

Opini Izza Rohman Walau tidak sering, Hamka di berbagai tempat memberikan komentar terhadap beberapa paham ajaran Syiah dan pengamalannya. Misalnya tentang taqiyah. Mengapresiasi pandangan Syiah tentang taqiyah, Hamka mengatakan: “Terlepas dari pendirian penafsir sendiri yang bukan Syiah, melainkan penganut mazhab Sunni, penafsir kagum akan ajaran taqiyah kaum Syiah itu. Sebab bagi mereka taqiyah bukan kelemahan, […]

Continue Reading