Jihad Melawan Hoax

Opini Muhammad Yusuf el-Badri *Artikel ini telah disiarkan oleh Republika 13 Januari 2017 dalam versi cetak dan online. “Di antara manusia ada yang mengatakan: “Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian,” sebenarnya mereka itu bukan orang-orang yang beriman.(8)“Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka sebenarnya tidak menipu siapa-siapa selain dirinya sendiri tetapi mereka tidak […]

Continue Reading